wELKOM

Onze vereniging geeft je een kijk op het Middeleeuws leven op het einde van de 15de eeuw

in en rond de mooie stad Gent.